You're Not Alone

How deep is is the ocean, 
How deep is your love
I have the love in my eyes
But how do you feel, 
When you can't get enough
Halfway to your paradise
Oh my love is your love, 
Forever and a day

You are not alone, I'll be there for you
You are not alone, anything I'll do
You are not alone, you're the one for me
You are not alone, that's no tragedy
You are not alone, you're the one for me
You are not alone, nothing comes for free

You're breaking the silence
You're breaking my heart
You're like a rose in the snow
I talk in my sleep
I don't tear apart
Baby I never will go
Oh my love is your love
Forever and a day

wersja pl

Jak głęboki jest ocean
Jak głęboka jest Twoja miłość

Mam miłość w moich oczach
Ale jak się czujesz
Kiedy nie możesz dostawać dosyć

W połowie drogi do Twojego raju 
Moja miłość jest twoją miłością
Wiecznie i zawsze


Nie jesteś sama, będę tam dla Ciebie 
Nie jesteś sama, nic nie zrobię
Nie jesteś sama, jesteś dla mnie jedyna
Nie jesteś sama, to żadna tragedia
Nie jesteś sama, jesteś dla mnie jedyna
Nie jesteś sama, nic nie przychodzi za darmo 

Przerywasz ciszę
Łamiesz mi serce
Jesteś jak róża w śniegu 
Rozmawiam w swoim śnie
Nie płaczę osobno
Kochanie nigdy nie odejdę
Moja miłość jest twoją miłością
Wiecznie i zawsze