Atlantis Is Calling

Lady, I know it was hard
But it's much harder to ignore
There's a chance and I'll promise
I won't hurt you anymore
Hollywood nights we're romancin'
You can trust me anytime
Somewhere, oh babe, there's someone
Oh you're dancing in my mind

Ohoho, little queenie
I'm your fool - come on
Teach me the rules
I will send a S.O.S. for love
Ohoho, little queenie,
I'm your fool 
You need love, like I do
I will send a S.O.S. for love
Atlantis is calling, S.O.S. for love
Atlantis is calling, from the stars above
Atlantis is calling, S.O.S. for love 
Atlantis is calling, it's too hot to stop

If loving you is wrong, babe
Oh, I don't wanna be right
I've got you under my skin, babe
And baby, hold me tight
I'm ready for our romance 
I wait a million years for you
I love you more than I'm saying
Baby, that's for me the truth

wersja pl

Damo, wiem, że to było trudne
Ale o wiele trudniej to ignorować.
Jest szansa i chcę ci obiecać,
Że nie skrzywdzę cię więcej.
Romansujemy w nocy w Hollywood
Możesz zawsze mi zaufać.
Gdzieś, kochanie, jest ktoś
Och, tańczysz w moich myślach.

Ooo, mała królewno
Jestem twoim głupcem
Chodź, naucz mnie zasad
Wysyłam S.O.S do miłości
Ooo, mała królewno
Jestem twoim głupcem
Potrzebujesz miłości tak jak ja
Wysyłam S.O.S do miłości
Atlantyda wzywa, S.O.S do miłości
Atlantyda wzywa, z ponad gwiazd.
Atlantyda wzywa, S.O.S do miłości
Atlantyda wzywa, to jest za gorące by to zatrzymać

Jeżeli miłość do Ciebie jest błędem, kochanie
Och, to nie chce mieć racji
Mam Cię pod moją skórą, kochanie
I kochanie, trzymaj mnie blisko.
Jestem gotowy na nasz romans
Czekam milion lat na Ciebie
Kocham Cię mocniej niż mogę to powiedzieć.
Kochanie, to jest dla mnie prawdą.